باندینگ نسل هشتم GC G-Premio Bond

باندینگ نسل هشتم GC G-Premio BondGC G-Premio Bond


۶۹۰,۰۰۰ تومان

GC G-Premio Bond، باندینگ لایت کیور نسل هشتم باند مستقیم کامپوزیت لایت کیور و کامپومرها به دندان، باندینگ کامپوزیت کور بیلدآپ های دوال کیور به سطح دندان، اصلاح ترمیم های زیرکونیایی، متال بیس ، آلومینا و یا کامپوزیتی و ترمیم ترک ها و لب پریدگی های رستوریشن های پرسلنی با استفاده از سایلن یا سرامیک پرایمر