اتوکلاو رو میزی رومیزی | E9 MED

اتوکلاو رومیزی یوروندا | E9 MEDEURONDA E9 MED


اتوکلاو رومیزی یوروندا | E9 MED، اتوکلاو کلاس B منطبق با 13060 EN، دارای مکانیزم حذف رطوبت در صورت باقی ماندن وسایل در اتوکلاو به مدت طولانی بعد از پایان فرآیند استریل، کنترل دما و فشار توسط چند سنسور دقیق در قسمتهای مختلف دستگاه