ژل هموستات itena - Traxodent

ژل هموستات itena – TraxodentItena TRAXODENT


  • محتوی بسته: یک عدد سرنگ 0.7 گرمی
  • ساخت شرکت: iTena فرانسه