endo gel - ژل ۱۷% EDTA | 17% EDTA – Gel

ژل EDTA 17% Endo Gel – مروابنEndo Gel EDTA 17%


۲۰,۰۰۰ تومان

  • محتوی بسته: یک سرنگ 5 میلی + تیپ
  • ساخت شرکت: دانش بنیان مروابن ایران