پودر زینک اکساید - Kemdent

پودر زینک اکساید | KemdentZINC OXIDE AND EUGENOL B.P


  • محتوی بسته: 150 گرم پودر زینک اکساید
  • ساخت شرکت: Kemdent انگلستان