پودر کلسیم هیدروکساید - گلچادنت

پودر کلسیم هیدروکساید | گلچادنتCALCIUM HYDROXIDE POWDER GOLCHAI


  • محتوی بسته: ظرف پلاستیکی 15 گرمی
  • ساخت شرکت: داروسازی گلچای ایران