خمیر کلسیم هیدروکسید / Endo-Cal

خمیر کلسیم هیدروکساید Endo-Cal | مروابنEndo-Cal MV


تومان ۴۵,۰۰۰

  • محتوی بسته: یک عدد سرنگ ۳ میل
  • ساخت شرکت: دانش بنیان مروابن