خمیر پانسمان موقت DiaDent - e-Temp

خمیر پانسمان موقت دیادنت e-TempDia Dent - e-Temp


خمیر e-Temp مناسب برای پانسمان موقت حفره بعد از انجام درمان اندو، به خصوص برای اینله مورد استفاده قرار میگیرد. این محصول دارای سازگاری و مقاومت عالی حاوی زینک اکساید و کلسیم سولفات است.