ژل هموستات Technew - Hemogel
ژل هموستات Technew - Hemogel
ژل هموستات Technew - Hemogel
ژل هموستات Technew - Hemogel

ژل هموستات Technew – HemogelTechnew - Hemogel


حاوی آلومینیوم کلرید 25%، که باعث کاهش تورم و توقف خونریزی در حین و بعد از انجام درمان دندانپزشکی می شود. این محصول منقبض کننده عروق خونی است که با عملکردی عالی و کنترل شده تضمین کارایی را داراست.