ژل انعقاد خون / Alumstop

این محصول به صورت ژل شفاف و بی رنگ، حاوی آلومینیوم کلراید ۲۵% می باشد. آلومینیوم کلراید برای جلوگیری از خونریزی لثه در ترمیم های کلاس ll و V و نیز قالبگیری و چسباندن رستورشین های سرامیکی بسیار کاربرد دارد. ژل انعقاد خون مروابن یک عدد سرنگ 3 میل است که شستشوی آسان یکی از میزیت های آن است.