یک نکته کلیدی در انتخاب رشته علوم تجربی: دانشکده‌های دندانپزشکی

یک نکته کلیدی در انتخاب رشته علوم تجربی: دانشکده‌های دندانپزشکی

دکتر مصطفی محمودی
عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی یزد

دانشکده های دندانپزشکی ایران در سه دوره تاسیس شده اند:
الف) دوره قبل از انقلاب :
۵ دانشکده دندانپزشکی قبل از انقلاب تاسیس شده است: دانشکده دندانپزشکی تهران- شهید بهشتی- مشهد- اصفهان- شیراز

ب) دوره اول بعد از انقلاب:
(دوره بین سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۳)
دانشکده دندانپزشکی تبریز و کرمان در سال ۶۵ و ۶۶ تاسیس شده است بعدا عمدتا بین سالهای ۷۰تا ۷۳ این دانشکده ها تاسیس شدند: بابل- رشت- قزوین- اهواز- یزد- زاهدان- همدان- شاهد- رفسنجان (دانشگاه آزاد تهران و خوراسگان)

ج) دوره دوم بعد از انقلاب :
(دوره بین سالهای ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱)
مابقی دانشکده های دندانپزشکی در این مقطع تاسیس شده است: دانشکده های دندانپزشکی کرمانشاه- بندرعباس- بیرجند- بحنورد- اردبیل- ارومیه- زنجان- ساری- سمنان- اراک- شهرکرد- یاسوج- ایلام- کاشان- بوشهر- خرم آباد و … (دانشگاه آزاد تبریز و بروجرد و …)

دو نمونه از انتخاب رشته ای که با توصیه مشاوران انتخاب رشته انجام شده است:
۱- دانش اموزی ساکن یکی از شهرهای خراسان جنوبی به توصیه مشاور ، دندانپزشکی سمنان را قبل از ندانپزشکی بیرجند انتخاب کرده است با این استدلال که دانشکده سمنان بهتر از بیرجند است .
اولا بیرجند و سمنان در یک دوره تاسیس شده اند
دوما برای دانشجویی که اهل خراسان جنوبی است تحصیل در مرکز همان استان (بیرجند) خیلی راحتتر از سمنان است که هم بعد مسافت وجود دارد و هم مستقیما از بیرجند برای سمنان ، اتوبوس ندارد

۲- دانش آموزی اهل استان مرکزی در موقع انتخاب رشته، دندانپزشکی یزد را قبل از دندانپزشکی دانشگاه شاهد انتخاب کرده است و مشاور ایشان گفته که دندانپزشکی یزد بهتر از شاهد است
در حالیکه دانشکده دندانپزشکی یزد و شاهد در یک دوره تاسیس شده اند
ضمن اینکه ایشان الان برای آمدن به یزد اول باید به اصفهان برود و بعد سوار اتوبوس یزد شود درحالیکه اگر شاهد تهران را انتخاب کرده بود فاصله شهرشان تا تهران کمتر بود و با یک سرویس به تهران میرفت

پ ن : در انتخاب رشته دندانپزشکی دو موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت دوره زمانی تاسیس دانشکده و بعد مسافت است

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها